Ja, er is beweging in de hoorzorg!

Al in de eerste uitgave van het blad Hoordetail nr. 1-2021 lazen we een raak artikel “Samen sterk” van hoorcoach Regina Bijl. Dit ging over de toegevoegde waarde van de hoorcoach van TeamHooridee naast de audicien en over de ketenaanpak en samen sterk staan in de hoorzorg. De hoorcoach wordt hier genoemd als sparringpartner voor de gehele keten.

Carmen De Jonge (NVAB voorzitter) reageert in de laatste uitgave van Hoordetail op de stelling: ”In de hoorzorg dient men problemen altijd holistisch te benaderen.” In dit artikel legt zij ook uit waarom het zo belangrijk is om verder te kijken dan enkel het decibelverlies. Schrijft zij over de bijkomende problemen zoals oververmoeidheid, die kunnen leiden tot een burn-out, verlies van sociale contacten en vermindering van sociale vaardigheden. Aandacht besteden aan alle aspecten van het leven zijn van belang.

En dan eind 2021. De uitslag van het “zinnige zorg” traject van Zorginstituut Nederland met de kern van dit onderzoek: het identificeren en terugdringen van ineffectieve en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden voorkomen. Een onderzoek om meer inzicht te verkrijgen voor verbetering in o.a. de nazorg en begeleiding.
Uit het onderzoek komt naar voren dat in het hoorzorgproces meer aandacht voor niet- technische revalidatie zeer welkom is bij SH met perceptief verlies.

Ja, er is beweging in de hoorzorg!

Met dank aan Wendelina Timmerman, TeamHooridee, leveren wij “zinnige hoorzorg”, kijken wij vooruit en zien steeds meer organisaties onze toegevoegde waarde. 

Bijlagen:
Artikel Hoordetail 1-2021 Hoorcoach Regina Bijl:
https://lnkd.in/d_D_HcYV

Rapportage van zinnige zorg traject van zorginstituut Nederland:
https://lnkd.in/dQM3nmtp

Reactie Carmen de Jonge:
https://lnkd.in/dV3AXGRs
https://lnkd.in/dpeDGXSY

Hoorzorg wegwijzer met KNO arts- audiologischcentrum- audicien-hoortoestellen-problemen-controle-hoorcoach